معنی و ترجمه کلمه to draw wire به فارسی to draw wire یعنی چه

to draw wire


سيم را ازسيمکش گذرانيدن ،سيم کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها