معنی و ترجمه کلمه to find oneself به فارسی to find oneself یعنی چه

to find oneself


نيازمنديهاى خودرافراهم کردن ،بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها