معنی و ترجمه کلمه to flow over به فارسی to flow over یعنی چه

to flow over


لبريزشدن ،سر رفتن ،طغيان کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها