معنی و ترجمه کلمه to get about به فارسی to get about یعنی چه

to get about


اينسووانسورفتن ،پاشدن وراه رفتن( پس ازبيمارى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها