معنی و ترجمه کلمه to get in a word edgeways به فارسی to get in a word edgeways یعنی چه

to get in a word edgeways


سخنى درميان حرف ادم پرگوپراندان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها