معنی و ترجمه کلمه to get out of the way به فارسی to get out of the way یعنی چه

to get out of the way


راه رابازکردن ،مانه نشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها