معنی و ترجمه کلمه to get together به فارسی to get together یعنی چه

to get together


فراهم اوردن ،جمع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها