معنی و ترجمه کلمه to hang by the eyelids به فارسی to hang by the eyelids یعنی چه

to hang by the eyelids


سرناخن بندبودن ،درمعرض خطربودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها