معنی و ترجمه کلمه to hang up به فارسی to hang up یعنی چه

to hang up


نگاه داشتن ،معطل کردن ،مسکوت گذاشتن ،معوق گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها