معنی و ترجمه کلمه to harp on one string به فارسی to harp on one string یعنی چه

to harp on one string


پيوسته روى يک موضوع بحث کردن ،پاتوى يک کفش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها