معنی و ترجمه کلمه to have up به فارسی to have up یعنی چه

to have up


بدادگاه بردن ،بازخواست کردن از،بدادگاه احضارکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها