معنی و ترجمه کلمه to i. anyone with an office به فارسی to i. anyone with an office یعنی چه

to i. anyone with an office


به کسى منصب دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها