معنی و ترجمه کلمه to impress on the mind به فارسی to impress on the mind یعنی چه

to impress on the mind


خاطر نشان کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها