معنی و ترجمه کلمه to innovate in به فارسی to innovate in یعنی چه

to innovate in


تازه اوردن ،باب کردن ،ابداع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها