معنی و ترجمه کلمه to keep under control به فارسی to keep under control یعنی چه

to keep under control


تحت نظارت نگه داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها