معنی و ترجمه کلمه to kick against the pricks به فارسی to kick against the pricks یعنی چه

to kick against the pricks


مشت بدرفش زدن ،تيشه بريشه خودزدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها