معنی و ترجمه کلمه to knock off به فارسی to knock off یعنی چه

to knock off


دست ازکارکشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها