معنی و ترجمه کلمه to launch in to politics به فارسی to launch in to politics یعنی چه

to launch in to politics


داخل سياست شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها