معنی و ترجمه کلمه to lay eggs به فارسی to lay eggs یعنی چه

to lay eggs


تخم کردن ،تخم کن بودن ،تخم گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها