معنی و ترجمه کلمه to lay hold on به فارسی to lay hold on یعنی چه

to lay hold on


گرفتار کردن ،استفاده از ضعف کسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها