معنی و ترجمه کلمه to lay one on a ship به فارسی to lay one on a ship یعنی چه

to lay one on a ship


کشتى را در بندر توقيف کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها