معنی و ترجمه کلمه to leave hold of به فارسی to leave hold of یعنی چه

to leave hold of


رها کردن ،ول کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها