معنی و ترجمه کلمه to let go به فارسی to let go یعنی چه

to let go


ول کردن ،ازادکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها