معنی و ترجمه کلمه to let in for به فارسی to let in for یعنی چه

to let in for


گرفتار يا دچار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها