معنی و ترجمه کلمه to look fixedly به فارسی to look fixedly یعنی چه

to look fixedly


چشم دوختن ،خيره نگريستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها