معنی و ترجمه کلمه to make a hash of به فارسی to make a hash of یعنی چه

to make a hash of


خراب کردن ،ضايع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها