معنی و ترجمه کلمه to make a long story short به فارسی to make a long story short یعنی چه

to make a long story short


قصه را کوتاه کنيم ،خلاصه القصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها