معنی و ترجمه کلمه to make an arrangement به فارسی to make an arrangement یعنی چه

to make an arrangement


قرارگذاشتن ،ترتيب( کارى را )دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها