معنی و ترجمه کلمه to map out به فارسی to map out یعنی چه

to map out


جز بجز معين کردن ،مرتب کردن ،ترتيب دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها