معنی و ترجمه کلمه to pad the hoof به فارسی to pad the hoof یعنی چه

to pad the hoof


پياده رفتن ،بچاک زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها