معنی و ترجمه کلمه to play the deuce with به فارسی to play the deuce with یعنی چه

to play the deuce with


ضايع کردن ،خراب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها