معنی و ترجمه کلمه to plough a line به فارسی to plough a line یعنی چه

to plough a line


خط يا شيارانداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها