معنی و ترجمه کلمه to prepare for war به فارسی to prepare for war یعنی چه

to prepare for war


اماده جنگ شدن ،براى جنگ اماده شدن ،تدارک جنگ ديدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها