معنی و ترجمه کلمه to pretend ignorance به فارسی to pretend ignorance یعنی چه

to pretend ignorance


تجاهل کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها