معنی و ترجمه کلمه to put forth buds به فارسی to put forth buds یعنی چه

to put forth buds


غنچه کردن ،غنچه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها