معنی و ترجمه کلمه to reach down به فارسی to reach down یعنی چه

to reach down


پايين اوردن ،سوى پائين دراز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها