معنی و ترجمه کلمه to recover lost time به فارسی to recover lost time یعنی چه

to recover lost time


وقت گمشده را جبران کردن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها