معنی و ترجمه کلمه to ride for a fall به فارسی to ride for a fall یعنی چه

to ride for a fall


بى پروا سوار شدن ،بى پروايى در کار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها