معنی و ترجمه کلمه to rise with the lark به فارسی to rise with the lark یعنی چه

to rise with the lark


سحر خيزى کردن ،زود برخاستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها