معنی و ترجمه کلمه to run away به فارسی to run away یعنی چه

to run away


گريختن ،فرار کردن ،در رفتن ،ورداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها