معنی و ترجمه کلمه to rush a stream به فارسی to rush a stream یعنی چه

to rush a stream


از نهرى تند گذشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها