معنی و ترجمه کلمه to set on foot به فارسی to set on foot یعنی چه

to set on foot


(به ) راه انداختن ،اغازنهادن ،دايرکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها