معنی و ترجمه کلمه to shake down mulberries به فارسی to shake down mulberries یعنی چه

to shake down mulberries


توت تکاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها