معنی و ترجمه کلمه to shelter oneself به فارسی to shelter oneself یعنی چه

to shelter oneself


پناهنده شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها