معنی و ترجمه کلمه to snatch at به فارسی to snatch at یعنی چه

to snatch at


ربودن ،باشتياق پذيرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها