معنی و ترجمه کلمه to spruce oneself up به فارسی to spruce oneself up یعنی چه

to spruce oneself up


خودارايى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها