معنی و ترجمه کلمه to step it به فارسی to step it یعنی چه

to step it


رقصيدن ،دست افشاندن ،پاى کوبيدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها