معنی و ترجمه کلمه to sweep away به فارسی to sweep away یعنی چه

to sweep away


ازبين بردن ،ازميان برداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها