معنی و ترجمه کلمه to take ground به فارسی to take ground یعنی چه

to take ground


بگل نشستن ،بخاک نشستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها