معنی و ترجمه کلمه to take it easy به فارسی to take it easy یعنی چه

to take it easy


کار را اسان گرفتن ،جوش نزدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها